Castellano

METODOLOGIA

La formació té un plantejament teòric-pràctic que combina per una banda espais d'exposició teòrica de continguts que pretenen promoure la reflexió i, per l'altre, activitats pràctiques participatives que tenen com a objectiu que els/les participants s'impliquin en el desenvolupament d'habilitats per a la intervenció en violència, a través de diverses tècniques.
Per a les sessions que aborden el tema legal vinculat a aquestes temàtiques es compta amb la participació d'advocades especialitzades que enriqueixen, des de la seva experiència, aquests espais formatius.

Transmissió clara de coneixements i activitats pràctiques.