Castellano

CONTINGUTS

Els equips i professionals plantegen quines dificultats tenen en la seva intervenció i en quins aspectes els interessaria aprofundir. Davant aquest requeriment, la supervisió sol considerar:

Teoria, experiència, la figura professional i la seva cura.