Castellano

METODOLOGIA

Les reunions de supervisió impliquen un funcionament que considera l'intercanvi d'opinions i experiències com una base per a l'enriquiment professional.
La durada i periodicitat de l'espai de supervisió dependrà de les necessitats dels/de les professionals.

Compartir, Intercanviar punts de vista, acompanyar...