Castellano

QUÈ ÉS?

La supervisió és un espai d'ajut, intercanvi i aprenentatge teòric-pràctic en el qual els/les professionals, acompanyats pel supervisor, revisen diverses situacions i dificultats de la pràctica professional vinculades a la violència de gènere en la parella i intenten trobar intervencions i les eines adequades per abordar-les.
És important i necessària perquè aquesta àrea de treball acostuma a involucrar temes de difícil resolució i també un risc de patir un gran desgast professional a causa de l'exposició a circumstàncies tan terribles i traumàtiques com les que hi ha darrere la majoria d'aquests casos. La supervisió especialitzada pot ajudar a contrarestar, en la mesura del possible, els efectes d'aquesta situació.

Intercanvi i aprofundiment teòric-pràctic. Ajuda davant les dificultats i el desgast.